tisdag 21 april 2009

CS och Örebro

Ett lagom långt samtal på regionförbund Kalmar... Bl a om CS library, Koha, Evergreen och Axiell Arena (såklart).
Öppnar mailen och finner att Örebro nu samarbetar på allvar med CS:

CS Library kommer nu att bli en integrerad del i orebro.se (byggd i Site Vision), vilket möjliggörs av den öppna arkitekturen i CS Library.
Ska bli intressant att se om man kan få en rik bibliotekswebb inom en kommuns webbväggar. Kommer gränsnittet att följa med? Löjliga regler om logga och brist på möjligheter att integrera externa informationsresurser och kanske användarskapade kommunikationsformer?

Barnens Bibliotek (www.barnensbibliotek.se) och Örebro stadsbibliotek kommer också att inleda ett samarbete som syftar till att göra Örebros barnböcker tillgängliga i Barnens Bibliotek.

Hoppas nu att man har lite mer fantasi och gör något kul och innovativt för barnen. Nämnda webbplats är uttjatad och behöver ersättas med egna initiativ. Vill inte barnen i Örebro fixa det åt bibblan?
"Vi har haft en mycket konstruktiv och trevlig dialog med Teknikhuset under upphandlingsprocessen och är mycket förväntansfulla inför att komma igång med CS Library", säger Ulf Bolander, IT-bibliotekarie i Örebro.

Upphandling med frågor om att själv kunna välja och skapa en dynamisk webbplats med föränderligt innehåll. Är det vad ni köpt?

3 kommentarer:

Björn Hagström sa...

Hej Lina,

Roligt att du funderar lite kring vad vi håller på med. Det har varit en lång resa innan vi fattade beslutet att satsa på CS library. När det gäller egen webb kontra gemensam kommunwebb så har jag varit drivande i att få till en integration med orebro.se (jag är ansvarig för webbsystemet på Örebro kommun). Min devis är "En webb med tjänster, inte en webb och tjänster". Som besökare ska man inte behöva lära sig nya sätt att navigera och interagera bara för att man kommer till en tjänst som råkar ligga i ett eget system. Det är ett högt ställt mål och vi når det inte alltid men det är dit vi strävar.

Med detta får man en webbplats som får bättre ranking hos google (ligger man på orebro.se får man del av vår page rank automatiskt), besökarna behöver inte lära sig nya sätt att navigera, allt arbete med att skapa tillgängliga mallar (det är rätt mycket energi och arbete) som vi lagt ner på orebro.se kommer biblioteket till godo, vi behöver inte hålla flera designer i drift samtidigt (dyrt med allt underhåll) och vi stärker varumärket Örebro kommun genom att uppfattas som en servicegivare.

Mot detta måste man ställa de krav som besökarna har på den enskillda verksamheten. Det kan vara så att det är motiverat med en egen webb men det är som jag ser det verkligen i undantagsfall. Vi har inte bedömt att biblioteket är ett sådant.

Bibliotekswebben byggd på Cs library kommer bli en del av orebro.se. Cs library kommer i stora drag ha ytan under målgruppsknapparna ned till sidfoten på sig för sin funktionalitet. Integration på detta sätt kostar en del extra men de strategiska mål vi strävar efter att uppnå är värda att betala en del för.

Vi har pratat mycket om vad som ska vara med och hur det ska se ut och fungera. Det kommer inte bli som mina bibliotek men vi har lagt oss på en nivå som vi bedömt är rimlig med tanke på vad vi kan åstadkomma med de resurser vi har.

Att koppla in externa informationsresurser ser jag inte är något som påverkas av om man integrerar eller inte. Men som med allt så bör man veta vad man vill och varför man vill göra något innan man startar. Att använda ny teknik bara därför att är sällan en bra lösning. Är det något specifikt du tänker på?

Samarbetet med Barnens bibliotek tycker jag är väldigt spännande. Till en låg kostnad kan vi ge våra barnbesökare en rätt rik upplevelse. Det är toppen. Nu när vi samarbetar ökar också möjligheterna för att på sikt bygga upp något ännu bättre.

Att låta barnen själva göra saker är toppen men jag tror inte det är en bra lösning att låta dem skapa hela barnwebbplatsen. Men jag kanske missförstår dig?

Om jag fattat rätt har barn varit med under framtagandet av barnens bibliotek. Design går alltid att förändra om det är det du har synpunkter på men barn är en väldigt speciell målgrupp och det är svårt att förstå deras behov. Att bygga upp något som funkar hyffsat generellt för den målgruppen kräver massor med arbete. Vi är väldigt nöjda med att kunna ta del av det som barnens bibliotek redan gjort.

Har du några konkreta förslag på hur vi ska utveckla barnverksamheten? Det är alltid intressant att få idéer från andra.

Frågan i sista meningen förstår jag inte riktigt. Vi har köpt cs library och den funktionalitet som ingår där.

Lina Z Y sa...

*Olika, men såklart användarvänliga sätt att navigera är bra.
*Utanför den kommunala webben eftersom vi inte ska ses som en myndighetsknuten institution som bestämmer höjden på staketen och taxan i barnomsorgen. Vi är lust, kultur, glädje, seriositet, service och användartillvända. Det rimmar inte med de kommunala webbarna.
*Jag vet att det är mycket arbete: Gör det ändå. Något mycket bättre men ta för er av allt vad externa leverantörer i form av den sociala webben vill bjuda. Vidarutbilda eller rekrytera bibliotekarier som arbetar med webb och inte Jan Guillou/Björn Ranelid. Då är ni halvvägs förbi era kostnadsoroligheter.
Är gränssnittet byråkratiskt så uppfattas innehållet så. Er sida är inte kul eller seriös. Den är tråkig.
Varumärkestänkande 1.0. Som att ert varumärke inte skulle stärkas av att spridas genom många kanaler? Är ni öppna eller slutna?

*Jag ser en form av löst biblioteksnätverk med några grundfunktioner och allt arbete sedan förlagt på externa platser. Ingen gammaldags nu hyr vi ett företag och bygger en anslagstavla med lite 2.0 som alibi.

*Man använder ”ny teknik”- för sakens skull, eftersom man inte förstått de underliggande ideologiska förändringarna etc.
*Barnens bibliotek har en lång väg att vandra, speciellt med tilltal och samarbete. Med empowerment och att vara ngt mer än litteratur-k*ta utan att kontextualisera varför man är det. Gå tillbaka till barnkonventionen...
*Visst skulle barnen kunna fixa en webbplats. Frågan här är väl snarare interaktionen kommunal webbplats- socialitet & interaktivitet & kunskap samt att vända sig till (inte bort från) ungas nätkulturer-egna skapande, kulturella utövande och kunskapande.. Det är vad ni gör om ni smäller in en traditionell massproducerad barnwebb i er kommuns gränssnitt.
*”Design går alltid att förändra om det är det du har synpunkter på men barn är en väldigt speciell målgrupp och det är svårt att förstå deras behov. Att bygga upp något som funkar hyffsat generellt för den målgruppen kräver massor med arbete. Vi är väldigt nöjda med att kunna ta del av det som barnens bibliotek redan gjort.”

Snacka om att ha låga ambitioner för en viktig målgrupp. Svårt att förstå deras behov??? Arbetat med dem??? Pratat? Sett dem bygga, tala och skapa? Jag tycker du är svår att förstå.
*Idéer och konkreta förslag? Vi tillhör olika sfärer i hur vi ser på barn och hur vi väljer att kommunicera eller tala till. Servera eller samarbeta. Jag har stor kunskap, miljoner idéer och erfarenhet av nätkulturer och skapande utan kommunala bromsklossar. Betala mig som konsult eller kom till en av mina föreläsningar eller läs min blogg.

Björn Hagström sa...

Om man tar bort allt som handlar om lust, glädje, kultur, seriositet, service och användartillvänlighet på en kommunal webbpats så har du naturligtvis rätt. Om vi istället väljer att ha till exempel biblioteket som en del av den kommunala webbplatsen så har du fel. Vi väljer det senare.

Om vi ska gå in på begreppen lite mer så känns det som att du har en väldigt konstig bild av den kommunala verksamheten (eller jobbar i en otroligt bakåtsträvande kommun). Orden seriositet är det många som förknippar med strikta hierarkier och ordning och reda. Kanske inte de begrepp man först kopplar samman med glädje och kultur. Service och användartillvänlighet är honörsord i det arbete vi gör med allt som finns på orebro.se. Om det inte är det på alla plan när det gäller en kommunal webbplats så har man missat grejen lite tycker jag.

Olika sätt att navigera på är generellt sett dåligt. Det är bara bra om standardsättet inte fungerar för en viss målgrupp av någon anledning (till exempel för barn). Vilka fördelar ser du med olika navigeringar om det inte är motiverat av behov hos målgruppen?

Jag tror också att du missuppfattat något. Bara för att vi har ambitionen att samla allt vårt innehåll på orebro.se innebär inte att vi inte är öppna för andra kanaler. Men det ska vara motiverat med tanke på målgruppen och inte bara för att "det är roligt" eller "för att man vill". Som exempel lobbar jag för att vi ska ha twitter och facebook som kanaler i händelse av en kris, vi får se var det landar. Bloggar jobbar vi en del med och wikis tror jag kommer bli större och större i alla fall internt. Att vara delaktig i andra kanaler är inte samma sak som att vi aktivt ska skapa kanalerna själva. Tråkigt att dun inte gillar vår nya design. Den är å andra sidan väldigt effektiv och det går snabbt att hitta rätt. Och även om du tror motsatsen så är det vad våra besökare vill ha. Vi vet, vi har frågat dem.

Jag har lite svårt att följa med i ditt resonemang. Du säger att det är mycket arbete. Att integrera är mycket arbete om något.

Din bild av hur bibliotekens webbar ska se ut och fungera känns rätt flummig. Du kan mycket väl ha rätt men ska vi satsa på den typen av lösning måste den vara rätt mycket mer konkret än så. Jag har inte hört något sådant presenteras för mig. Cs library är ett stort steg i rätt riktning som jag ser det.

De underläggande värderingarna har jag bra koll på. Jag jobbar dagligen med det. Sedan är det så att det är svårt att ta gigantkliv på en gång. Det är också så att webbvärlden utvecklas väldigt fort och att en så stor organsations om biblioteket ska ligga i framkant hela tiden är inte rimligt. Det kan några få eldsjälar göra så kommer resten så småning om. Det tror jag inte kommer förändras. Vilka ideologiska förändringar är det du ser att vi missuppfattat eller inte har koll på?

Barnens bibliotek blev jätteglada när vi hörde av oss och ville samarbeta. Varför har inte fler gjort det? Ju fler som lägger sina resurser bakom projektet desto större chans att det kan bli något bra. Jag har dålig koll på vad du själv gjort men jag ser i dinpresentation att du jobbar med barnfrågor. Det vore intressant att se vad du åstadkommit som vi kan ta lärdom av. Har du några länkar jag kan kika på?

Barnwebben kommer inte vara en del av orebro.se utan kommer ligga utanför. Det är som sagt var en målgrupp som har så speciella behov att vi inte kan tillfredsställa dem genom det vanliga gränssnittet.

Låga ambitioner? Detta är starten på vår satsning på barn. Var den slutar vet jag inte. Vi har andra som är experter på frågan, det är inte mitt område. Något somär säkert är att jag inte redogjorde för alla våra ambitioner när det gäller barn på ett bar rader i mitt förra inlägg... Sedan har barn andra behov än de flesta andra målgrupper och det är mycket svårare att få fram än för de flesta. Får många målgrupper kan man göra intervjuer eller kanske till och med webbenkäter. Med barn måste man precis som du säger med så många frågetecken arbeta med dem på ett djupare plan, studera hur de arbetar och interagerar. När man blir äldre blir man mer och mer lika. Man får mer och mer en hyffsat likriktad bild av hur världen ser ut och fungerar (de flesta är överens om att världen är rund och att det är skönt att sova inomhus och den typen av saker). Barn har inte ordnat upp världen på det här sättet och de kan ha vitt skilda bilder av hur saker och ting fungerar på ett helt annat sätt än vuxna och det gör att det är svårare att bygga generella strukturer för dem. Även det som barn själva tar fram är ofta bara logiskt för det barn som skapat det. Att då låta dem själv skapa hela strukturen för barn biblioteket är kanske inte så praktiskt. Att ge dem ytor där de är fria att släppa loss sin kreativitet är en helt annan sak och det kan jag absolut tänka mig.

Det är inte jag som arbetar med barndelen på biblioteket så jag är inte rätt person att komma på ett seminarie. När det gäller att servera till barnen eller samarbeta med dem är jag fullt övertygad om att vi behöver göra både och.