onsdag 8 april 2009

Piska nannys, inte KB

Vilka är farliga för barnen?

Auktoritära föräldrar?
Utsatta p g a förälders psykiska sjukdom?
Kungliga biblioteket (här och nu)?
Gympalärare?

De nannyprogram som kränker barn, behandlar dem med en auktoritet och skuldpåläggande som skulle kallas mobbing om det skedde på en arbetsplats. Dessa tendenser som flyttar vårt samhälle bort från barnkonventionens krav är jämte lågkonjunkturen de stora hoten mot barn. Lars H gustavsson pekar på detta - nannytendenserna och lågkonjunkturen som hot mot barnens hälsa och trygghet.

Öka samhällets resurser för att stödja utsatta familjer och barn i svåra situationer. Utsätt nannysarna för sina egna metoder- gärna under en lång tidsperiod och hoppas att folk någon gång fattar vilken funktion Kungliga biblioteket har. Jag skulle kunna komma på fler organisationer än antalet fingrar på tangentbordet just nu som skulle kunna härja med Kb utifrån samma okunskap.

Inga kommentarer: