fredag 24 april 2009

Faktoid, diskurs, ideologi

Professor Martin Kylhammar är upphovsman till ordet faktoid, dagens IDG, vilket han använder för att beskriva hur uppfattningen om hur mycket polisen tjänat på öppen källkod spridits.

Faktoider definierar jag som för sant hållna felaktigheter. De förs vidare genom att traderas i auktoritativa sammanhang, som i riksdagen eller på ledarsidor, säger Martin Kylhammar.

För mina öron låter faktoid som ett ganska onödigt begrepp. Vad sägs om populärvetenskapliga myter när det gäller de historiska fakta han lutar sig mot? Varför inte tala om missuppfattningar som fortlöper? Felaktiga utgångspunkter?

Varför inte använda ordet diskurs när massmedia, gammelmedia, upprepar samma mantra runt runt utifrån basala grundantaganden som de menar är fakta men som egentligen är ideologiskt grundade? Ska diskurs också ersättas med faktoid eller är det senare positivistiskt och det förstnämnda postmodernistiskt?

2 kommentarer:

nils.karlsson sa...

Det känns som att säga att något är en faktoid i sig själv kan vara en 'faktoid'. Som inte heller granskas. "Det är en faktoid att polisen har tjänat på att använda open-source", läser man vidare så ser man att polisen inte tagit open-source-lösningarna i bruk! Kan man då överhuvudtaget påstå att polisen 'använt' open-source??

Lina Z Y sa...

Aha.