lördag 4 april 2009

BOs blogg skall läsas av alla som arbetar med barn och unga ( T ex av bibliotekarier- på arbetstid)

Redan igår var BOs nystartade blogg intressant att läsa. Kansliet hade haft besök av en av de representanter som sitter i utredningen kring barnvård, eller rättare sagt om vanvård.

Carolina är Fil.Dr. och forskar sedan ett par åt tillbaka i Norge på Nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress.

/.../
— Institutionsvården har inte förändrats nämnvärt på hundra år, säger Carolina.Vi förvånas och upprörs över att vissa arbetsmetoder som används på svenska institutioner inte förekommer alls i andra länder. Institutionerna är slutna system med bristande insyn där tonåringarnas möjligheter att komma till tals är mycket små.

Besöket och föredragningen hos barnombudsmannen appellerar till den studie som BO nyligen släppte om att barn känner sig mindre respekterade än vuxna. Men att de som behandlats illa på barnhem och andra omhändertagandeformer endast får komma till tals fram till om de drabbats 1983 eller tidigare är en brist i den pågående utredningen om vanvård.

Man kan också fråga sig vad som hänt med de barn som från 1983 och framåt inte omhändertagits eller fått adekvat stöd i en olämplig uppväxtmiljö. Kanske är BOs webbplats en väg att söka svar på de här frågorna.

I den form som myndighetsbloggande blir en direktkanal där vi får veta det interna arbete som inte kommer till vår kännedom på annat sätt. Just nu kan jag inte komma på någon mer angelägen blogg att läsa än denna. Det skulle möjligtvis vara de bloggar jag följer som skrivs av ungdomar jag arbetat med.

Inga kommentarer: