fredag 3 april 2009

2.0-tjänster som personligt helvete

Gör livet enklare med diverse sociala nätverkstjänster och 2.0-verktyg. Så brukar det låta. Men hur många platser lämnar vi bakom oss trots att de inte blivit inaktuella eller tappat stort i användarantal?

Biblioteksrelaterat kör nu ett andra inlägg om att "förenkla" sin tillvaro. Ping.fm , är tipset för dagen. Känner ni att tillvaron blir enklare? Samlar ni forum och skapar rss-flöden på allt intressant samtidigt som ni har fjorton profiler/avatarer på olika forum? Hoppat på gemensam identitet- open identity, tjänsten som ska göra att du slipper hålla reda på alla alias och inlogg. Vill du posta samma meddelanden på alla dina sociala nätverksforum. Varför har du då flera medlemsskap?

Vill vi inte vara olika personer?
... Och vill vi inte skita i alla 2.0-verktyg som marknadsförs på bloggar eller uppmärksammas genom vänner? Välj det som passar dig, skit i resten.

Den sociala webben handlar inte om att använda alla verktyg eller ha koll på alla trender (nu har jag inte påstått att Biblioteksrelaterat anser det).

Bibliotek 2.0 må luta sig mot verktygstänkande men den sociala webben är ideologi snarare än vad vi simpelt kan kalla tjänster. Vi har en verklighet där vi kan som jag tidigare uttryckt det; gömma oss. Kanske finna trygga rum, samtal och gemensam kunskap. Förkastande av ett objektivistiskt informationsbegrepp.

Den sociala webben är en livsstil, ett val ett liv utan auktoriteter och sökande efter gemenskap och fria lösningar, i radikal form utan komersiella aktörer i bakgrunden. I engagerad form med samtal om censur och gränser.

Tvingas inte in i att använda alla tjänster eller svara på mailinglistornas helveteskommunikation.

1 kommentar:

anna-stina sa...

Att 2.0 är ett synsätt eller livsstil, det tror jag att ganska få i vår bransch har noterat. För många är det fortfarande en massa jobbiga tjänster som man "måste" lära sig och har dåligt samvete över. Att nå ut med att det är ett sätt att tänka är svårt... men ändå tror jag att en av förutsättningarna är att ha praktisk erfarenhet av de tekniska verktygen och vad de kan åstadkomma. Jag tror att du är en av dem som är tydligast med att det just handlar synsätt. Det är lätt att fastna i alla tjänster.