torsdag 9 april 2009

Bibliotek mot lågkonjunkturen a la Lindberg

Niclas Lindberg skriver i HD om folkbibliotekens viktiga funktion-alltid-men synnerligen i en lågkonjunktur när klyftorna tenderar att öka. Han redogör för klyftan vad gäller både digital information och litteratur. Ordet kunskapsnation står också på agendan och Niclas Ls debattartikel bör vi försöka sprida:

Biblioteken har genom sin verksamhet unika möjligheter att stödja såväl formell som informell utbildning. Ett utvecklat bibliotekssystem, från skolbiblioteket och folkbiblioteket till universitets- och högskolebiblioteket, med sin tillgång till informations- och kunskapsresurser är ett stöd individers löpande kompetensutveckling. En jämn och likvärdig tillgång och användning av biblioteksresurserna skulle stärka så väl individer som Sverige som nation

Just det här citatet kanske inte ser välvalt ut i en artikel med starkare uttalanden. Men ändå väljer jag det eftersom Lindberg på ett enkelt och för beslutsfattare begripligt sätt beskriver vår viktiga funktion.

Om inget görs riskerar den ekonomiska krisen att ytterligare öka klyftorna och därmed försämra Sveriges möjligheter som kunskapsnation. Biblioteken har en särskilt viktig funktion att fylla i dåliga tider; en god och likvärdig tillgång till bibliotek utjämnar skiftande förutsättningar och ger alla samma möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och information. Folkbiblioteken tillhandahåller också kulturella värden som ökar i betydelse i svåra tider.

Ja, biblioteken skall söka "alla" grupper, vilket diskuterades utifrån Hermanssons artikel i föregående bloggpost. Men just nu när innanförskap och utanförskap är så påtagligt. När kultur är en rättighet för vissa och totalt frånvarande för andra; då blir behovet av oss än tydligare.

Jag tror att folkbiblioteken i dag som förr kan vara en viktig, folkbildande, inbjudande institution som i samarbete med invånarna skapar demokratisk tillgång till samhällets gemensamma, offentliga samtal och politiska processer.

Vi stärker språket, utsikten genom kulturella upplevelser och tjänar som informationskompasser åt medborgarna. Ja, vi är viktiga i lågkonjunkturen- just därför är det så tragiskt och feltänkt att neddragningar nu drabbar bibliotek och kultur.

Om Biblioteksföreningen fortsätter i den här andan är det kanske dags att gå med...

2 kommentarer:

Niclas Lindberg sa...

Ja kom med vet jag så kan du ju vara med och se till att vi kommer vidare.

Lina Z Y sa...

Ses på bibdagarna i alla fall.