torsdag 2 april 2009

Hermansson för demokratisk kulturdialog

Christer Hermansson fortsätter sin bana som viktig kulturdebattörer. Under en debatt i Södertälje har han framfört viktiga frågor om demokrati mellan kulturarbetare, politiker och tjänstemän. Hermansson förefaller ha fått nonchalanta svar på praktiska förslag till hur man vid ett omfattande möte med stor uppslutning skulle kunna demokratisera diskussionen.

Hermansson skriver i LT:

Efteråt har jag fått flera mejl från kulturskapare som fanns med i publiken och ansåg att kulturdebatten var bedrövlig och en maktdemonstration från Södertälje kommuns politiker och tjänstemän. Allt vackert tal om dialog betyder ingenting. Här fanns över femtio personer på plats som vill förändra och påverka kulturen i Södertälje som blev censurerade av en aggressiv moderator och kallsinnigt bemötta av paneldebattörerna. Under kvällen ställde jag min fråga som fortfarande inte har fått något svar: Hur ska en aktiv dialog kunna skapas? Hur vill Södertälje kommun tillvarata den erfarenhet, kompetens och kreativitet som de professionella kulturskaparna besitter?

Hermanssons förslag och hela processens odemokratiska genomförande påminner mig om feministiskt initiativ där man föredrog en till tre minuters långa inlägg med snärtiga repliker snarare än samtal och djupare möjlighet att upptäcka kompetens i hela organisationen än hos den elit som skapades genom personliga band och kändisskap i olika form.

Vi kan också applicera debatten på hur Kulturutredningen skötts eller hur de regionala biblioteksaktörerna till och från verkar som patriarker mot lokalbibliotek...

Mer om detta och cybernetics, artificial life, and the New AI i kommande bloggposter.

Inga kommentarer: