torsdag 23 april 2009

Konstfack och censur?

Maria Abrahamsson skriver på ledarskribenternas blogg, SVD, Självsanering är klokt även på konstfack.

Tilltaget att simulera psykisk sjukdom släpper inte taget om många av oss. Att däremot arbeta med graffitti rör mig inte i ryggen. Dyrt att sanera? Strunta i den då. Om det nu är konstfackelever som pyntat vagnar bör de väl ha ngn slags blickens intresse.

Nu riktas i stället intern kritik mot Björkman. Både Konstfacks kårordförande och skolans prefekt fördömer rektorns initiativ att låta jurister granska avgångselevernas verk inför vårutställningen. Man menar att det ligger farligt nära censur

skriver Maria Abrahamsson på bloggen.
Här är hur jag reagerat på själva Odells performance:
En okuvlig bibliotekarie: Sorgligt och respektlöst Konstfack
En okuvlig bibliotekarie: Sorgligt och respektlöst Konstfack, del 2

Då var det läge att vara riktigt förbannad på Odell och konstfack för att de förvandlat djup smärta till spektakulär teater. Psykisk ohälsa har alltid varit underordnat det som kallas fysiska krämpor och det var tilltaget med simulerad psykisk smärta och användande av stereotypa bilder av vad ett "psyko" är och hur de beter sig som borde väckt vrede om Odell ville lyfta frågan om ohälsa.

Kanske var nu inte meningen att förstärka stereotyper men precis så kan det analyseras utifrån rådande samhällsnormer och diskurser. Det stora mörkertalet av deprimerade människor i tysta rum som inte agerar ut är inte intressant för en konstfackselev som kanske aldrig vill bli glömd. Välj det extremaste tänkbara, låt de breda problemen fortsätta leva i skuggan.

Däremot tycker jag att det är sorgligt om man anser sig närma sig censur för att man internt diskuterar det skedda. Att däremot känna så när jurister blandas in är rimligt. Konsten är och har alltid varit en aktör som interagerat med samhället och ifrågasatt vedertagna perspektiv. Det är deras uppgift och låt diskussionen om etik och gränser stanna innanför konstfacks väggar samt bland alla bloggar och ledare som reagerar. Juridiken hör inte hit.

Inga kommentarer: