tisdag 14 april 2009

Ofrivillig brist på biblioteks-bidragande

Jag undrar hur man får ett jobb. Kanske är det åsikter som skrämmer? Kunskap? Jag kan inte längre räkna hur många gånger jag blivit förbigången av personer med lägre kompetens.

Är det bibliotekscheferna som inte är uppdaterade? Hur många ingår i "våra" nätverk där vi kommit betydligt längre? Där vi vet att semantiska gåvor kommer bli värdelösa eftersom folkbiblioteken ännu inte nått 2.0.

En proffessionell blogg: Ja visst. Men avvikelser som dessa tror jag är viktiga: Vi är många utexaminerade vårs kunskap inte tas tillvara och vars vardag är fylld av väntan. Kanske en väntan på ingenting som har med vår utbildning och vårt slit att göra.

Goda tankar till alla arbetslösa bibblosar.

Inga kommentarer: