fredag 24 april 2009

Polisen: Ideologi, inte pengar- hoppas jag

Öppen källkod Att polisen sparat 200-300 miljoner kronor med öppen källkod har blivit en framgångssaga av nära mytiska proportioner för öppen källkods-förespråkare. Det har lyfts fram i riksdagen och av regeringen. Problemet är att det inte är sant. Skriver IDG

Nä, det vore ju jobbigt om livet var svartvitt. Dessutom; övriga fördelar, för samhället som helhet. För webbens politiskt önskvärda utveckling?

Den svenska polisens satsning på öppen källkod har under de senaste tre åren blivit ledstjärnan i debatten om öppen kontra stängd mjukvara.

Heja polisen, där det kanske inte bara finns några nissar som vill spara pengar utan faktiskt är intresserade av vad vi skulle kunna hoppas och tro är framtidens utveckling. Varför skall alltid myndigheter vara sist i kön? Oavsett besparingarna i kronor har de nu större rörelsefrihet och har lärt övriga myndigheter och institutioner att öppen källkod inte bara är ett projekt utan en verklighet på frammarsch.

Polisen övergång från Microsoft Office till Novell Open Office är väl en minirevolution bara det...

Ideologiska diskussioner måste fram på beslutande nivå och spridas neråt i hierarkierna. Öppen källkod är en liten del som vi ska bejaka att polisen nu vågar använda sig av. Men hela fältet av samarbeten ligger fortfarande framför det offentliga Sverige, i väntan på att användas. För en solidarisk och fördjupad social webb.

Inga kommentarer: