måndag 13 april 2009

Ansvar för 2.0- Ditt ansvar!

Bibliotekarier och andra berörda har som enskilda personer och organisationer ansvar att lära sig ideologin, tänkandet och målen med 2.0. Verktyg också naturligtvis men i första hand Konsekvenserna för oss alla med solidaritet och förändrad informationssyn.

Noa Aharony är noga med att även lägga ansvar på individerna i en situation och visa på att viljan, risktagande och engagemang är viktigt för att lära!

Individen har ansvar. Bibliotekarien har ansvar.

Ref: Library and information science research, web 2.0 use by librarians (2009; 31;29-37).

Inga kommentarer: