torsdag 23 april 2009

Förflackning och vilja

Samtidigt som den läsande befolkningen masskonsumerar bloggtext, deckare och dataspel, är Gunnar Ekelöf fortfarande det finaste man kan skriva om på institutionerna. Menar vissa. Andra har påpekat att det är just forna tiders bidningsideal som ska försvaras mot angrepp från populärkultur och förflackning.
Det är vår diskussion! Men nu handlar det om litteraturvetenskap. Citat från sr.se


I Nya Vågen (Litteraturvetenskapen på analyssoffan)igår talade man om litteraturvetenskap i dåtid och nutid. En deltagare från Malmö högskola lät precis som en bibliotekarie i ett 2.0-prat: Han samtalade om litteraturens många former och att den inte är sig lik. De olika medietyperna som hänger samman...
I programmet talade Bodil Jönsson m fl om att skönlitteraturen är så viktig i samhället men att litteraturvetenskapen inte kan mäta sig med det.

Känner biblioteks och infovetare likadant? Överallt läser, skriver, analyserar och söker människor information. Självständiga varelser vandrar runt och vi lyckas inte fånga dem med våra - upplevda- extremt viktiga perspektiv:

Lyssna här

Inga kommentarer: