fredag 24 april 2009

Hälsa, barn, digitalt- konferens

Sheila Webber skriver att en konferens kommer hållas för att utvärdera digitala tjänster för barn och ungas hälsa.

Sessions include: Health Information Literacy: How can we effectively eliver health information to young adults in a familiar medium?; A Framework for Evaluating Web Portals

En sådan här konferens är verkligen på sin plats men jag hoppas många skickar in abstract som sätter ungas skapande och kunskapsöverförande i centrum (HIV/AIDS in Young Adult Novels- kan kanske räknas hit). Men de flesta punkter förefaller vara specialisten som skall utreda rätt och fel- framförallt auktoritetsresurser.

Punkter som antagligen kan glädja bibliotekarier:

Baby Café in Felixstowe Library
The influence of culture on food and health messages in translated children's books
Health Messages to Children in the Literature
The storyteller
Healthybooks.org.uk – Bibliotherapy för barn

Vilket ämne jag hade velat delta i?
Teenage Health Freak books/websites

Här finns säkert mycket att hämta- och med rätt ålder på avsändarna till målgruppen. Och med tanke på hur mycket information och samtal om sexuell hälsa och glädje som utbyts på olika ungdomsforum hoppas jag att konferensen lyckas knyta samman dessa världar och de mer uppmärksammade initiativen där vuxna försöker tala till unga, med lagom förmaningar och pipade sidor, så gott man nu kunnat.

Inga kommentarer: