torsdag 16 april 2009

Låna Läsa bok... Lära läsa med dator.

I dag diskuteras i P1 den nyhet vi hörde redan den 23 mars i nyheterna.

I pilotprojektet som börjar på måndagen får 26 elever i första och andra klass på Emmaskolan en egen dator som de får dela med ett 20-tal sex-åringar i förskolan.

Ja det är helt underbart att man slutligen lägger resurser på detta. Men om jag var 7 eller 8 hade jag inte velat låna ut min dator till sexåringarna. Vi går alltmer mot personliga relationer, inte bara till det vi skapar, utan även dessa artefakter som vi arbetar genom.

Projektet som man i dagens P1 just nu talar om finns på flera platser och har sitt ursprung i Norge. Att lära sig läsa och skriva via dator är kontroversiellt och det bästa vore väl helt enkelt att satsa pengar på utvärdering av de olika insatserna. Någon pedagogisk institution borde väl vara intresserad?!

Hur som helst: Vad en utvärdering än visar; låt barnen behålla datorerna och låt sexåringarna ha sina egna.

Inga kommentarer: