torsdag 29 januari 2009

Tiden står stilla, barnplågeri på nätet?

Många föräldrar är omedvetna om vad barnen egentligen gör när de är på nätet - och om vilka riskerna är
Ja, vad gör dom egentligen. Detta ord betyder att vi tror det ena och inte vet det andra. Det finns en misstänksamhet i Ewa Thorslunds uttalande som implicerar det vi länge pratat om; barnens osynliga nätkulturer som skrämmer vuxna och s k experter till döds eftersom de inte tagit sig tid att få insyn i denna dynamiska värld.
Artikeln är publicerad i Expressens Allt om barn och rubriken är Anmäl alltid om ditt barn trakasseras på nätet.
Har vi någonsin sett rubriker som
*Uppmärksamma alltid vilka lärprocesser ditt barn involveras i på nätet.
*Tala alltid med skolan om de framsteg ditt barn gör socialt och kognitivt på nätet.
*Berätta alltid för andra föräldrar vilka stödjande, fina sociala nätverk ditt barn är med och bygger upp.
Eller mer negativa:
*Det finns fortfarande barn som inte hittar på nätet!
*De digitala klyftorna kan ge stora problem i undervisningen
*Lärare och bibliotekarier fientliga till IT
Nej, istället skall samtalen fortfarande domineras av en inställning som betyder att barnen skall dra på sig kampssportsdräkter innan de besöker nätet- som på Thorslunds boks omslagsbild. Sorgligt nog delar Medierådet ut den här boken, men vad har de för val när beslutsfattare har gett dem uppdraget att utgå ifrån s k skadlighet?
En enkel handling hade de kunnat göra; att byta ut Thorslunds bok mot Elza Dunkels, den förstnämnda passiviserar, den senare skapar förståelse mellan vuxna och barn samt stödjer de ansvars och verkliga självförsvarsprocesser som försiggår mellan unga.
För Ewa Thorslund, expert på säkerhet och etik på nätet och författaren bakom boken ”Säker på nätet?”, är det förvånande att så många föräldrar inte ser det som sitt ansvar att lära sina barn hur man beter sig på nätet och vad som är rätt och fel.
Men är det första steget inte att ställa krav på vuxenvärlden att lära sig använda och förstå socialt nätverkande? De samtal de annars lyfter med sina barn kommer att bli en envägskommunikation där i bästa fall barnen stänger öronen för mammors och pappors fördomar, i sämsta fall blir de förbannade eftersom deras livsvärld återigen underkänns. För vuxna har ju alltid rätt och maktmedlen i sin hand- oavsett hur lite de vet.
Hur blir man för övrigt expert på ämnet? Det är ett lika tveksamt epitet som "nätanalytiker", en titel Mats Andersson på Netscan använder sig av för att skyla över sin smutsiga chatt-byk.
Många ungdomar lägger upp bilder på sig själva på nätet utan att tänka efter. Ewa Thorslund tycker i princip att man bör avstå från att publicera bilder på nätet.
Det här är den absolut mest pinsamma passusen i intervjun. När grävdes detta gamla råd upp igen? Mats Andersson gillade inte webbcams, nu är de inbyggda i datorn. Således får föräldrarna nu istället skapa muntliga förbud, för meningen med att bygga upp en identitet på olika forum eller att dela med sig av bild, text och musik- det har de ingen aning om. Tänk om vuxna vågade låna gräsklipparen av varandra? Nej, eftersom de bygger murar mellan mitt och ditt kan de heller inte förstå verksamheten i digitala rum (eller Piratpartiets retorik).
alla seriösa sajter ska ha tydlig information om vart man vänder sig om barnet blir
trakasserat
Just det. När jag skapar en wiki tillsammans med mina vänner är det viktigt att skapa en 112-förbindelse på sidan? Seriösa sajter? (För när scouterna ska ut i skogen så kollar alla att de har ICE i sin telefonbok samt med ett knapptryck kan ta sig till polisen.) Riksdagen.se och kommersiella forum som samarbetar med Friends i stil med fröken Sverige som skall vara rökfri och stödja no smoking generation.
Ju mer vuxenvärlden fortsätter så här, desto mer pinsamma blir de och ju mindre kommer unga lyssna till dem. Ewa Thorslund bör använda sig av sociala forum innan hon skriver fler böcker.

3 kommentarer:

Emma sa...

Dessa vuxna tänker inte heller på att en bild kan vara viktig för att visa att det är rätt person bakom nicket.

Utan bild är risken större att barnet pratar med en någon de inte skulle vilja ha kontakt med.

Lina Z Y sa...

Ja, bilderna är lika fundamentala som andra kommunikationsformer.

mattias sa...

Mkt bra kritik. Det är sorgligt att det här negativa perspektivet fortfarande tillåts dominera.