lördag 3 januari 2009

Lärandeplattform för Mandarin. Förklarar vikten av 2.0

The fact means that it is considerably insufficient to only rely on webmasters or web coders to refreshing the learning materials. Web 2.0 can compensate for this pressing problem perfectly
Yue Ming et al
Om jag skulle förklara vikten av att behålla och utveckla 2.0-arbete med alla användargrupper på bibliotek så hade jag valt ovanstående citat vilket är hämtat från A Mandarin e-Learning System Based on Web 2.0 and Speech Communication.
Mandarin blir ett allt viktigare världsspråk och med Kina som en viktig politisk, nätrelaterad och världshandels nation känns den webbplats som forskarna presenterar än viktigare. Författarna pekar på de alltfler lärandeplattformar för mandarin som uppstår och beskriver att deras plats fyller sin viktiga funktion genom att erbjuda bättre lärandeformer baserat på interaktion. Deltagarna delar med sig av erfarenheter och kunskap. Man utvecklar uttal, skrift och utbyter information.
Förebild för rabblande av glosor i skolan? Nu tänker ni att skolan utvecklats enormt mycket sedan "min tid" men faktum är att många (däribland jag själv) är bekymrade för dagens konservativa grundskola. Många ligger långt efter när det gäller de nya verktyg och lärandeprocesser som skulle kunna göra skolan till en roligare och mer lärande institution. (För en bra sammanfattning se Solomon & Schrum

1 kommentar:

Paul sa...

Tack för länken till min bokrecension
Paul Baker
www.EducationPR.org

Wisconsin Center for Education Research
School of Education
University of Wisconsin Madison