fredag 9 januari 2009

SMS framför prat

Barn skall hellre SMSa än prata i mobil menar finsk strålskyddsmyndighet (i Ny teknik). Utvecklingen går ju redan åt det här hållet så allt borde väl vara frid och fröjd? 60 SMS på en kväll ingen ovanlighet.

Inga kommentarer: