onsdag 21 januari 2009

Demokratisk sådd genom tumult och pirater?

Massans bästa hotas alltid av de mäktigas egenintresse. Det är bara genom tumult och bråk som överheten kan hållas i schack (Carl Rudbeck, DN-ännu ej på nätet förutom här).

Illustrerat med en bild av demonstrerande pirater.

Inga kommentarer: