lördag 24 januari 2009

Mika om 2.0 till semantisk webb

I en tid när "the web has become an extension of our self" är det rimligt att fråga sig hur länge vi skall vänta på applicerad semantisk software.

Samtidigt som Peter Mika rör sig mellan artificiell intelligens och analys av sociala nätverk är det fortfarande många som vill bromsa förväntningarna på vad våra "online ties" och gemensamma skapande och delande av kunskap och kultur kan betyda. Kanske är det därför vi nöjer oss med sämre webblogiker och söksystem? Semantiska webbens utveckling bör stå i skarp kontrast till pessimisternas rädsla att ta ut någon slags näteufori i förväg.

Kanske är det därför det finns en vilja att ta ett steg tillbaka i forskningens nätförväntningar och peka på i hur hög grad gamla informationsbeteenden och sociala mönster kan bevaras i digital form. Vännerna är ungefär desamma och Expressen.se vidgar inte fler horisonter än den fysiska kvällstidningen. Därmed behövs inte mer logiska och igenkännande informationsåtervinnings- verktyg. De allra enklaste kommandon från 1.0-eran bör räcka.

Peter Mika håller dock fast vid analysen att nätet avsevärt förändrat "the size and composition of our social networks". Webben har nu blivit den plats för skapande för och av människor som den bör vara. Men våra förväntningar och vår interaktion med webben ställer nya krav på sökbarhet. 2.0 skapar i högre grad förväntningar på semantiska system än vad 1.0 gjorde. Varför? Jo för att den skiftande mänskliga logiken och de olika systemen för taggning och sociala nätverk kring kunskap, information och kommunikation får de statiska sökmotorerna att alltmer visa sina brister.

Tekniskt behöver utvecklingen följa med i de förändrade sociala beteenden som börjar efterfrågas: Vackert uttryckt av Mika rör vi oss nu också mot att "programming is democratized and turned into a form of art". För oss som arbetar med communityintresserade unga är denna utveckling påtaglig. Men att med mindre praktisk kunskap än kreatörerna är det svårt att beskriva dessa skeenden i ord. Mikas formulering fyller därmed ett tomrum och tar steget vidare från att verklig nätdemokrati betyder applikationer och rss-flöden.

Den semantiska webben tar vid där denna snabba översyn slutar. För utvecklingen är i stort behov av intelligentare system för igenkännande och informationsåtervinning. Systemen är i dag klumpiga men vi blir blinda av det faktum att vi anpassar oss till bristerna. Vi låter oss formas av tjänster som har svårt att anpassa sig efter mänsklig logik. Ett kaos av ovidkommande träfflistor ses inte som ett nederlag: Istället är det invand vardag. 1.0 verkar då vara normen för vårt nätbeteende. Mika skriver: "We learned not to expect complete or correct answers and not to ask certain questions at all."

Större och bättre användning av information samt möjlighet att analysera sociala nätverk bjuder de semantiska verktygen nu. "The semantic web is the application of advanced knowledge technologies to the web and distributed systems in general." Svarar Peter Mika. Vad betyder det då i praktiken? En simpel lektion kommer jag för min egen skull att ge i följande bloggposter.

Referens: Mika, Peter Social networks and the semantic web s. VII-9
(hos amazon).

Inga kommentarer: