onsdag 10 december 2008

IPRED & makt, inte bara bokcirklar.se

Vi behöver ju både Sverker Olofsson, Christer Hermansson, Åsa Moberg, Bitterfittan, Peter Englund, 2.0, Birgitta Ohlsson & Baader-Meinhof.....

Folkbildning, det där viktiga benet i folkbibliotekens verksamhet som vi inte vill tappa men fylla med nya metoder och innehåll. På samma sätt som arbetarrörelsen och kvinnorörelsen behövt ett stort kunskapskapital för att nå mål som allmän rösträtt, reglerad arbetstid, föräldrapenning, abort mm, så behövs folkbildning, starka individer och grupper i dag som agerar för de ideologier, orättvisor och sakfrågor som är viktiga nu. Mot orättvisor menar jag ju såklart...(Däribland står arbetare och kvinnors rättigheter fortfarande i fokus anser jag.)

Men påtagligt för de flesta är väl förhoppningar om ökade demokratiska möjligheter och minskade sociala klyftor. För oss bibliotekarier handlar detta om att minska kunskaps och informationsklyftorna i samhället. På samma sätt som medborgarkontor etableras och en del kommunfullmäktigen valt att ta emot medborgarförslag bör biblioteken tänka till hur man bidrar till vår demokratiska grundstruktur.

Senaste vändan som bibliotekarie har jag arbetat med barn & unga och därför går mina tankar omgående till frågor om språk, IT, informationsfrihet och samhällsmedvetande. I Bromölla fick jag, med bra chefers stöd, starta skrivarverkstäder (vilket jag bloggat om tidigare, här, här & här). Värdet av sådana initiativ kan nog knappast överskattas: Att tillsammans med barn och unga arbeta med språk, litteratur och olika informationsförmedlingsformer och möten.

På samma sätt är de traditionella bokcirklarna självklart värdefulla men i hur hög grad arbetar biblioteken medvetet med ett brett perspektiv på informationsmedvetenhet och kultur? Har man biblioteksplaner som synliggör mål och metoder för att verka mot sociala klyftor, sexism och rasism?

Bokcirklar på nätet och i det fysiska biblioteket är självklart bra på våra folkbildande institutioner. Men varför är det så svårt att kontextualisera den verksamheten? Att sätta in skönlitteratur i politiska betraktelser, historiska processer och skapa just den gamla formen av studiecirklar där olika informationsresurser möts: Sociala nätverksforum, film, musik, litteratur och föreläsningar.

När får vi se en kulturlunch eller bokcirklar.se om informationsåtervinning, socialt nätverkande, IPRED, FRA och maktförhållande på nätet. Gårdagens arbetarrörelse behöver i dag kunskap och makt inom informationsflödena, opinionsbildningen och kommunikationen. Nej, jag är ingen pastor som tänker att om jag säger samma sak tillräckligt många gånger så blir ni slutligen troende. Däremot upprepar jag mig eftersom jag genom omvärldsbevakning ser så mycket exempel på "det traditionell" och enkla.

Någon som spolat kura skymning i år och investerat sin arbetstid i något mer konstruktivt och kraftfullt?

Inga kommentarer: