söndag 14 december 2008

Kapitalismen och konsumtionskulturen? Barnens val?

Även barns naturliga mentala utveckling under lek sägs vara hotad av den moderna konsumismen. I dataspelen finns allting färdigt att ta emot medan barnens egen fantasi inte tillmäts någon betydelse. Själva grunden för barns naturliga utveckling i lek och samvaro med andra är därmed hotad, menar många experter.

Detta finns att läsa i dagens DN. Artikeln handlar om den dokumentär som kommer att sändas i SVT ikväll. I både marknadsföringen från SVT och i DN-artikeln talas om barn på ett respektlöst sätt. Att man inte problematiserar dataspelens betydelse för social och kognitiv utveckling hos barn blir faktiskt till en parantes. Viktigare känns att kommentera språkbruket: "Köpgalna barn" och "barn och ungdomar i USA far illa av den onyttiga mat de sätter i sig. "

Barn sätter i sig? Frosseri och ansvarslöshet? Köpgalna barn? Sen när fyller barnen själva kylskåpet eller beslutar vilken mat som skall serveras i skolan/säljas i skolan? Vilka barn är det som själva tar ansvar för ekonomi och konsumtion? Vilka barn är det som väljer att leva i en konsumtionskultur där utseende och prylar betyder allt?

Ansvaret är kapitalismens och vuxenvärldens som helhet. Barn är inte galna och de sätter inte i sig och de förlorar inte sin förmåga till fantasi p g a dataspel. Frånvarande och ignoranta vuxna borde ha pisk, liksom SVT och DN som väljer att beskriva barn på det här sättet istället för att skapa samhällskritik. Individualismens framfart omfattar nu även barnen.

Kloka och kritiska barn? Välj istället att se Rör inte min sup. Kidsen har superkoll men måste finna sig i att leva i en sjuk kultur där deras åsikt inte efterfrågas.

Inga kommentarer: