tisdag 2 december 2008

Subkulturers identitetsskapande genom socialt nätverkande

I would say I´m an anime geek, a gamer geek and a half a dozen other types of geeks, a geek of all types if you will.

Äntligen en artikel som väcker nytt intresse för grupperingar och identitesbyggande via socialt nätverkande. Om digital subcultures skriver J A McArthur i senaste numret av Journal communication inquiry. Den subkultur som artikeln bjuder in oss i är den som består av "the geeks". Begreppet "geek chic" beskrivs, inte en misslyckad grupp av outcasts utan social kompetens utan personer med speciella kunskaper som blivit viktiga för ekonomi och näringsliv. Författaren pekar också ut geeks som är omtyckta i populärkulturen.

Identitetsbildningen via nätet med möte mellan olika nationaliteter är en bra miljö för subkulturer att växa och skapa system för att identifiera och gradera sitt kompetens/intresse-område.

Self-proclaimed geeks have captured the once derogatory term and put it to use as a term of power, even creating levels of geeknes.

Subkulturer påverkar mainstream society och de som tidigare värderats lågt kan kanske sägas ha större möjligheter att stärka sin status och dela med sig av sitt engagemang via nätbaserad kommunikation som t ex chatrum.

Mitt mål: Att bli den mest geeky bibliotekarie du mött.

Inga kommentarer: