måndag 29 december 2008

Urvattnad utbildning borde snarare gå mot specialisering

Arkitekten som har fingertoppskänsla för digitala miljöer! Varför nappar så få? Det här låter ju som en drömutbildning och ändå har högskolan i Borås inte lyckats att få genomslag för den specialisering som behövs inom bibliotekarie/biblioteks och informations- utbildningen.

Om man under det sista året fokuserade allt engagemang på ett fält så skulle man göra ämnet rättvisa. Hur kan man hålla kvar vid de generella utbildningarna när informationslandskapet och kunskapsbyggandet hela tiden växer och ger fler möjligheter?

Kanske är ABM-utbildningarna den mest sorgliga utvecklingen. När blev det lämpligt att samköra utbildningen för arkiv, museum och bibliotek? Hur kan man reducera de tre arbetsområdena till en resonanslös generalism istället för att professionalisera utbildningen inom varje inriktning?

Detta betyder inte att kunskap mellan fälten inte skall utbytas eller berika varandra. Frågan är bara hur mycket vi kan smeta ut vår humanistisk- samhällsvetenskapliga inriktning till att gälla allt och alla. Varför inte samköra informations och omvårdnadsvetenskap? Litteratur och informationsvetenskap? Förskolelärare och barnbibliotekarier borde väl vara finnemang?

Söker andra utbildningar som är realistiska att läsa utan studielån. Polisutbildning på distans i t ex Växjö verkar som en bra utmaning. Men man får visst inte ha synfel... Kanske borde man se mer till social lämplighet än en intakt biologisk organism vid antagningen? På samma sätt som biblioteks och informationsutbildningarna skall sluta söka allmänt kulturintresserade själar och inse att såväl teknister som flumvänster behövs inom vårt breda kunskapsfält.

Inga kommentarer: