måndag 29 december 2008

Digital oppvekstSpännande initiativ bjuder konferensen Digital Oppvekst på. Åk till Askers kulturhus! Och det här gör mig ju rörd... När man presenterar allt från Microsoft, Oslo universitet m fl. Målgrupp:
Målgruppen er skoleverket, barnehager, bibliotek, foreldre og andre interesserte.

Så lämna önskemål om fortbildning till era chefer nu. Konferensen är i mars.

Inga kommentarer: