fredag 5 december 2008

IPRED & Patriot act, målet helgar unkna medel

Tack Telenor, Datainspektionen och Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet för att ni kritiserat/varit tveksamma till IPRED.

Lite pisk skickar jag däremot till

Justitiekanslern, Försvarets Materielverk, Patent- och registreringsverket, Sveriges advokatsamfund, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Stockholms handelskammare, Svensk Handel, Sveriges Radio, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Copyswede, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, International Federation of the Phonographic Industry, Bildleverantörernas förening, Svenska Förläggareföreningen, Föreningen Svenska Läromedel, Business Alliance Europe, Filmfolket och Svenska Antipiratbyrån.

... för att ni på ett mycket flaggrant sätt säljer ut vår integritet (läs vidare i IDG). Att söka upp datoranvändare beroende av hur de använder sina burkar är lika illa som att med Patriot Act i ryggen begära ut listar på medborgares boklån.

Några bibliotekschefer med råg i ryggen som äntligen tar bort identifieringstvånget för att få tillgång till internetbaserad information, kommunikation och kultur?

Inga kommentarer: