tisdag 2 december 2008

Väg mindre, läs mer

...plötsligt står de där lika rustade för vårt alfabetiska och digitaliserade samhälle som medelklassbarnen! Salomon Schulman i DN

Fler bibliotekarier, färre biologistiska normalkurvor på BVC?

Inga kommentarer: