torsdag 4 december 2008

Medierådet mer än bara skräck och skadlig påverkan...

Medierådet har en nyrenoverad hemsida och med tanke på allt material och all inspiration den bjudit förut så kan vi bara applådera att webbplatsen fortsätter att utvecklas. Kommer ni ihåg vilket hallå det blev om studien, baserad på djupintervjuer, om World of warcraft som rådet presenterade. Jag tycker det var en av de bästa händelserna i svensk debatt om ungas medievanor eftersom moraltanterna/gubbarna/psykologerna blev tvungna att krypa fram ur sina förvirrade vrår.

Mindre kul brukar medierådets statistik över ungas användning och attityder vara. Mer fokus på att belysa ungdomars utveckling genom de enkäter man distribuerar hade varit kul att se. Kanske kan KK-stiftelsen inspirera? Men med det uppdrag som medierådet fått så är det väl kanske inte helt lätt att ta ut svängarna:

Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet som arbetar med frågor om mediepåverkan och barns och ungas mediesituation, med syfte att minska riskerna för skadlig påverkan.

Just nu skriver Medierådet om Umeå biblioteks TV-spel, ungdomsmottagningen på nätet och en studie som visar att nätet är "nyttigt" för barnen. Så surfa in en stund...

Inga kommentarer: