tisdag 2 december 2008

My council- services. Webbryggsäck för medborgaren.

Socialt nätverkande för myndigheter och företag. Bu eller bä? Computer world diggar inte att det finns en facebook-grupp för "those who hate the little fat library man" vid ett universitetsbibliotek. Å andra sidan verkar man öppnare för att Queen Elisabeth talar till sina "undersåtar" genom youtube...

Företag scanner regelbundet classmates.Com, myspace och linked in "to glean information about potential hires and competitors" skriver Bert Perkins i computer world. Då samlar och samkör man uppgifter som är svåra för användaren att förutse.
Kanske kan profiler baserade på open identity för myndigheter och organisationer istället ge möjligheter att serva medborgare utan dold scanning av profiler. Med samma inlogg och uppgifter du själv valt att skapa blir du servad av en bibliotekarie likaväl som att du kan ändra din sophämtning. Detta system, My council- medborgarportaler, är främst hämtat från en artikel i Library Hi Tech News om brittiska förhållanden och samarbete mellan bibliotek och Axiell.

I denna och liknande artiklar om myndigheters och serviceinstitutioners vilja att samköra databaser handlar det ofta om möjligheten att samla uppgifter om människors beteende. Eftersträva att ge bästa möjliga service av myndigheter, fint. Men samtidigt som automatiserad informationsinsamling om grupper och individer gör att man lättare svarar mot deras behov och förutser vilken service som behövs under kommande årtionden så öppnar man också för att de enskilda individernas beteenden samlas in och kan ge profileringar som användarna trots allt inte valt. Men istället för att bli övervakad av typ Ica som ger dig reklam för hundmat för att du köpt det flera gånger förut så beskriver Jim Burton i Library Hi Tech ett system där du gör du din egen profil och får service och information utifrån det du själv valt att berätta. I artikeln, UK Public libraries and Social networking services, beskrivs hur local authorithies generellt har för lite kunskap, visioner och insikt i hur socialt nätverkande och informationssökning fungerar. Men viljan finns och det system som skissas i artikeln kan beskrivas som en egen myndighetsryggsäck på nätet. Men samtidigt som den biblioteksarbetande skribenten väljer att låta sina resonemang kretsa kring 2.0 frågar man sig hur drag av 3.0, automatisering och skarpare semantiska sökprocesser skall balanseras mot önskan om integritet och fortsatt mångfald. Men visst vill vi

...allowing the local authority to address social inclusion, poverty and debt collection in holistic manner.

Inga kommentarer: