torsdag 11 december 2008

Obama, bredband, barn, kampanjande. Sen då?

– Det är oacceptabelt att USA rankas som 15:e nation i bredbandsanvändande. Alla barn ska få tillgång till webben, säger Barack Obama till IDG News (IDG). Här fokuseras på den fysiska tillgången och jag undrar om ambitionerna är lika höga ifråga om användandet och raderandet av digitala klyftor. Läge att följa den här satsningen.

Ska vi ta till oss Obama som nätförebild? Han beskrivs i dessa termer vad gäller opinionsbildning och kommunikation via sociala webben (och hans (?) taktiker föreslås importeras till svensk kampanjande 2010). Frågan kvarstår dock i hur hög utsträckning Obamas kampanjstab kan ta åt sig äran. Utifrån vad som skrivits om valprocessen har ju Obama varit framgångsrik så till vida att han haft en "ärlig" kommunikation och låtit även kritiska frågor ligga synliga på sina nätverksplatser. Samtidigt har Obama lockat en stor del av de yngre generationerna samt studenter. De har självklart på ideell basis bidragit till Obamas framgång som "social politiker" och att försöka importera det konceptet som att det är en PR-byrås logistik som ligger bakom, det är sorgligt. Finessen med en fungerande kollaborativ webb är ju just att de mångas engagemang krävs och att enskilda starka aktörer inte kan bomba sajterna med envägsbudskap och uppnå samma effekt. (Glöm inte mobilize.org, rockthevote m fl).

Lycka till Reinfeld et al. Socialisera mera. Men det finns inte ett PR-koncept typ de nya moderaternawebben. Istället krävs engagemang, tid och vilja till samtal.

Inga kommentarer: