tisdag 3 juni 2008

Bibliotekarier för det fria ordet - European social forum


När höstens kalender nu skall börja fyllas så pricka in 17-21 september. Då hålls European social forum i Malmö. Två workshoper kommer att hållas av det europeiska bibliotekarienätverket. Det ena kommer att fokusera en mycket viktig fråga; folkbiblioteken som en garant i en kedja för ett demokratiskt (informations) samhälle. Den andra workshopen kommer att behandla EUs direktiv om "Public Lending Right" (PLR). Från bibliotekarienätverkets sida är man negativ till detta direktiv vilket man anser underminerar bibliotekens rätt till makt över sitt bestånd.

facebook skriver nätverket (som jag tidigare citerat ) att det är dags för "the library and librarians to go on the offensive! Either "information society" means that the public is informed, or it is an empty phrase of technocrats." (facebook)

Precis detta är vad jag försöker säga när jag kritiserar Library lovers- kampanjen. Den förenklar och cementerar entoniga/oflexibla bilder av biblioteksverksamheten. Istället borde biblioteksaktörer med så stora resurser stödja bibliotekens kamp för att fortsätta vara en viktig del av kedjan i informationssamhället. Vi är inte "gatekeepers" som låser upp dyra databaser (ok, ibland) utan vägledare, experter, bedömare, ledsagare - kalla det vad ni vill. Men vår kompetens har ju inte blivit mindre viktig. Att reducera denna till "läsfrämjande" och si och så många barn kan inte läsa... Läsförståelse, ett rikt språk är viktiga delar i informationskompetensen och del av vårt viktiga arbetsfält. Men hur många skolbibliotek och folkbibliotek arbetar uteslutande med läsfrämjande arbete för barn - utan att sätta det i en kontext? När man samtalar om detta blir svaret ofta att det inte finns tid för ett bredare arbete. Då tycker inte jag man skall anställa bibliotekarier...

Som jag skrivit förut (Upplysning närsomhelst varsomhelst jag är en detektiv med licens att finna); vi kan leka fram en förståelse för att biblioteket är en plats för alla frågor.

Informationsarbetare i allmänhetens tjänst: Gör era röster hörda på Malmö European social forum!

Inga kommentarer: