tisdag 17 juni 2008

Speldebatten inte mindre perverterad av ny studie


Jag hade inte tänkt blogga om TV-spel och våld eftersom jag tycker den diskussionen är totalt felkomponerad. Personer som är totalt tondöva inför spelens kulturella och sociala sfär förvandlar det hela till en enkel fråga. Underhållning, våld, slöhet, fetma och antisociala tendenser.

När jag senast föreläste med WOW som exempel och visade denna värld av fantastiska kreationer och avancerade sociala samspel som är svåra att bemästra även för vana spelare... Då vaknade publiken till med många invändningar. Den om att man blir schizofren av att spela WOW har bränt sig in i min hjärnbark.

Hur som helst. DN redogör för en rapport som bland annat visar att om antalet TV-spelsbutiker är stort så är antalet våldsbrott lägre. Såväl Spelbiblioteket som Elza Dunkels kommenterar studien. Ingen av dem begår såklart misstaget att ropa "hurra, kolla vi har rätt - det är inte farligt med TV-spel".

Men ändå skulle jag önska att studien styckas i sina beståndsdelar och visas upp som en samspelt del av rådande diskussionsflod. (Enkelriktad utan några alternativa utflöden).

Är det överhuvudtaget möjligt att väcka en debatt till liv som handlar om spel utifrån strategitänkande, sociala samspel och en avancerad kulturform? Kan vi tala om kognition, psykosociala processer, grafik, misslyckanden och glädje i pågående spel när vi talar om TV-spel?

Eller ska vi fortsätta delta i ett dualistiskt fastlåsande och oskickligt retoriskt spel; för och emot TV-spel. Leksaker eller lärandeformer och kultur? Våldsbrott eller utagerande av våldstendenser som leder till mindre fysiskt våld?

I diskussionen om barn och ungas nätanvändning har vi bara hört moralpaniska utrop om pedofiler och antisociala tendenser. Dessförinnan kunde vi bara höra ekonomiskt jubel inför nätintåget... Och fortfarande är vi totalt nyanslösa i våra samtal. Nätet är något abstrakt som kan talas om i svepande termer. samma sak med TV-spel. Vi behöver inte vara användare; vi vet ändå och kan döma och bedöma...

Skit i en studie som visar på att våldet minskar genom mer TV-spelande. Hela upplägget är skapat i samma tonart som övriga debatten. Ingen fördjupning, frågor som går att mäta kvantitativt och svara ja eller nej på.

Gott eller ont.

Publicera inga bilder.

Spela inga våldsspel.

Gör dina läxor och sov gott.

Inga kommentarer: