torsdag 12 juni 2008

Internet en trojansk häst

På sin PhD blog * Understanding Youth and Online Social Networking * berättar Malene Charlotte Larsen om Online predators and moral panics , ett inlägg i den långa pågående berättelsen om unga, Internet och övergrepp. I det här fallet är det dansk media som sätter fokus på bl a Arto, community för danska ungdomar.

Dramaturgin är som följer: Ekstrabladet skapade en falsk användarprofil av en 13-årig flicka på nämna sajt. Syfte? Att dra fram pedofiler på nätet (eller snarare att sälja tidningar på människors rädsla). En journalist stämde möte med män som gjort sexuella närmande mot "flickan"/(Ekstrabladets journalist) varefter männens identitet och foto visades i tidningen.

Att publicera namn och bild på pedofiler är ingen ny företeelse. Frågan är nu som då hur vi (samhället/media....) "skapar" pedofiler och skiljer dem från (och osynliggör) en i övrigt sexistisk kultur. Genom att skapa bilder av stora stygga vargen blir det främmande lika med det farliga. Morbröder, föräldrar och vänner är inte fula gubbar. Hoten finns på nätet och söker dig/dina döttrar under falska förespeglingar.

Det är horribelt att män exploaterar och utnyttjar kvinnor och barn på nätet och IRL. Men nätövergreppen är del av en samhällsstruktur precis som Alexandramannens övergrepp borde kontextualiseras utifrån övergrepp, utnyttjande och kriminalitet - inte utifrån ungas Internetanvändning...

Men den allmänna bilden vill annorlunda. Alexandramannen skall presenteras och diskuteras på en dag om ungas nätanvändning arrangerad av bl a Medierådet. Ekstrabladet och annan media skall skriva om "pedofiler" utifrån nätbaserad kontakt på Arto, Lunarstorm eller MSN.

I USA har det otrygga nätanvändandet kretsat kring bilder av t ex Myspace. Läs "To catch a predator? The Myspace moral panic", (Ett nytt paper som Larsen tipsar om) samt
Bridging the distance, och Girl Wide Web: Girls, the Internet, and the Negotiation of Identity (Intersections in Communications and Culture: Global Approaches and Transdisciplinary Perspectives)

Akta dig för att skapa kontakter på nätet eller att publicera bilder på dig själv. Nätet är inte verkligheten, inte här och nu. Det är en otrygg plats utan klara gränser, regleringar och övervakning. I vårt genomreglerade samhälle där unga ständigt skall övervakas och begränsas utgör Internet en trojansk häst som vi förgäves vill tämja med DOPA, CIPA och COPA... Eller med föräldrakontrollen påslagen hemma och kommersiella filter riggade i skolan och på bibliotek i alla fall skapa en illusion av bibehållen kontroll.

Inga kommentarer: