söndag 15 juni 2008

Vi har kunskapen för semantiska webben


Ett antal gånger har tidskurvor över webbutvecklingen visat att vi är i slutfasen av det som kallas webb 2.0. Detta betyder såklart inte att den participatoriska webbens verktyg och uttryck försvinner. Snarare är frågan vilken utvecklingsfas som är mest intressant och dominerande för webbens förändring. Senast jag såg en sån här tidsaxel så pekades 2010 ut som brytpunkten för när det skulle bli mer relevant att tala om den semantiska webben än 2.0. (Troligen läste jag detta i Internetworld).

Hur som helst. Senast vi diskuterade webb 2.0 på biblioteken i Skåne nordost är så vitt jag vet när vi sågs på Kristianstad högskola i maj. I ett givande samtal uppkom då frågan om vad i utvecklingen mot 3.0 och den semantiska webben som bibliotekarier behöver ta fasta på.

Allan Cho har nu gjort en sammanställning:

"What do librarians need to do? - Learn XML, join the blogosphere's discussion of the SemWeb, discuss with colleagues, pay attention to RDA, continue questioning the limitations of Web 2.0. Just because we don't see it yet, doesn't mean it should stop us from joining the discourse. Think string theory."

Jag kan höra en liten suck redan nu... Diskutera begränsningarna med 2.0 när biblioteken långt i från börjat använda sig av de möjligheter som den participatoriska webben ger. Skall vi gå från webb 1.0- medvetenhet till semantisk webb utan att stanna på någon 2.0-station? Jag tror ju förvisso inte det är möjligt. Biblioteken - mitt i informationsbrusets heligaste mitt (i mina våta drömmar kanske) är redan på deken och kan inte starta med att lära personalen XML för att uppdatera sig.

Trots detta uppskattar jag Alan Cho´s blogg Allans library för att den i sina diskussioner om semantiska webben återkallar oss bibliotekarier till ett medvetande om hur viktig vår kompetens är både beträffande 2.0 och 3.0. Angående semantiska webben sätter han fingrat på hur bibliotekariers kompetenser är relevanta:

"Why librarians? - Librarians have an important role to play in the SemWeb. Information organization are traits and skills that librarians have which are relevant to the SemWeb architecture. Cataloguing, classification, indexing, metadata, taxonomies & ontologies -- these are the building blocks of LIS."

Så - vad väntar vi på? Ta makten över den informationsvetenskapligt färgade diskussionen i samhället. Visa på biblioteken som den institution för kunskap vi faktiskt kan vara och hojta högt om vilken jävel du är på att förstå 2.0 och 3.0. Du är ju bibliotekarie och har därmed en lysande kunskapsbank att stå på och utgå ifrån!

Inga kommentarer: