fredag 27 juni 2008

Waltic gör mig glad


I senaste numret av Författaren läser jag om Waltic:

"Världen är detsamma som summan av dess berättelser"

"Postkoloniala tänkare som Spivak har vidgat vår syn på litteraturen till att omfatta andra genrer än den tryckta boken, och på Internet har litteraturen funnit helt nya former. Vi kan inte längre tala om litteraturen enbart i form av böcker, eller betrakta författare som någon som skriver med penna på papper. "

Inga kommentarer: