onsdag 4 juni 2008

Mot övergripande mål oberoende av artefakter och fysisk hemvist

Bibliotekarier skall ut och söka upp, byta infodisken mot en syskonavdelning på förskola... Men är det bibliotekslokalen, biblioteket, som binder bibliotekarien vid en och samma stereotypa arbetsroll? Eller är det artefakterna vi begränsar vår verksamhet till?

"libraries are far from the first place people turn when looking for answers. Our community of users is not aware of the services that we offer /.../ Our community knows one thing about the library - books. Books are not simply at the top of the lists off library brands, books are the list."

Library 2.0 av casey & Savastinuk s 5.

Inga kommentarer: