onsdag 4 juni 2008

Friluftsfrämjandet anti nätanvändning?

När jag för ett antal år sedan stötte på Elza Dunkels forskning om ungas motståndsstrategier på nätet så utsåg jag henne till en av mina idoler. (Så funkar min hjärna.) I efterhand har jag gång på gång sett att det var en riktigt bra idolinvestering.

I dag var Elza på TV4 och debatterade med friluftsfrämjandet (hennes blogginlägg). Kolla det klippet för att få en tydlig bild av hur man förenklar och dikotomiserar i samtalen om ungas nätanvändning. Söker regler och enkla svar. Elza talar om barn som individer... Shit, då måste jag ju ta mig tid att lära känna mina barn för att själv skapa en vettig balans mellan livets olika delar... Oj, då kanske ur & skur-dagis i friluftsfrämjandets anda kanske inte är det universella lösningen för att få glada och sociala barn.

Nätanvändning är kreativitet, samarbet, socialt samspel och lärande. Men det verkar fortfarande som om vi har en lång väg att gå innan det perspektivet etableras i debatten.

Inga kommentarer: