söndag 1 juni 2008

Från varning till uppmuntranVarningarna för att sätta ditt avtryck, berätta din historia, bygga din identitet, kommunicera och möta nya världar är alltid påtagliga.
Hur ofta arbetar vi med att uppmuntra, stödja och tillhandahålla verktyg för att unga skall kunna sätta sina fingeravtryck på webben?

Inga kommentarer: