söndag 8 juni 2008

Waltic


Nu börjar uppmärksamheten kring Waltic Writers and literacy translators International congress att bli synbar även i de traditionella medierna. Den stora manifestationen för det fria ordet förenklar inte utan står på det flertal ben som underbygger en möjligt demokratisk värld. Politik & skönlitteratur talar gemensamt språk liksom digitalisering & läskunnighet. Här finns mycket att lära. Eller? Är det bara delar av våra opinionsbildande krafter som totalt går i otakt med den dominerande isikterna i den kulturella sfären? En resolution kommer att undertecknas av de deltagande författarna från hela världen. I denna gemensamma skrivelse lyfter man kraven på Yttrandefrihet, upphovsrätt och läskunnighet.

Själva festen/kongressen etc står på de tre benen
*Interkulturell dialog
*Läskunnighet
*Digitalisering

Inga kommentarer: