söndag 1 juni 2008

Folksonomys eller bibliotekarie- expertis?

Förutom att läsa ännu en LasseMaja-bok (nu börjar jag må lätt illa bara någon säger Widmark) har jag ägnat helgen åt folksonomys, taggar, kontrollerad och okontrollerad vokabulär.

Eftersom jag är fanatiskt mycket för fri och folklig indexering tänkte jag att jag måste göra det lite svårare för mig själv och komma djupare än påståendet "vi kan ju inte slänga alla böcker i en hög på golvet" och själva välja om vi vill beskriva dem efter färg, form, innehåll eller baksidestext.

Nej, visst. Men det är inga bra motargument mot SAB som är såväl sexistiskt som etnocentristiskt och låser in kunskapen i definierade mönster som gör att vi inte alls finner det vi behöver eller vill ha. Istället finner vi det som systemet i förväg reglerat åt oss utifrån vedertagna uppfattningar om ords, begrepps och genrers betydelse...

Så vilka andra problem kan man sysselsätta hjärnan med när man jämför kontrollerad indexering & klassificering kontra 2.0 där olika gemenskaper kan skapa egna begrepp? "Folkliga", lättbegripliga begrepp eller biblioteks och informationsvetares specialiserade system?

Alireza Noruzi skriver 2007 i Webology (open access): Folksonomies - why do we need a controlled vocabulary? om Folksonomy-baserade system att deras centrala problem kan beskrivas med de fyra begreppen "plurals", "Polsemy", "Synonym" & "Depth".

"Plurals". Detta är ungefär så enkelt som det låter. Problemet med om man använder flertalsändelse eller ej på begreppen/taggarna. Detta kan enligt Noruzi underminera systemet eftersom sökmotorer kanske inte är smarta nog att återvinna orden i dess olika former. En sökning på ett ord i singularis återvinner då inte de dokument som är taggade med pluraländelser. Hur man stavar och om man använder olika ord för samma begrepp är också problematiskt menar Noruzi.

Polsemy: Hur hanteras ord som har två eller fler betydelser? Med okontrollerad vokabulär kan samma begrepp ha flera betydelser...

Synonym: Synonymer är svårhanterade i system baserade på taggar/etiketter. Man kan inte veta om man återvinner alla relevanta dokument om man inte söker på ett flertal olika begrepp med samma innebörd.

Depth: Ja, på vilken nivå skall man tagga? Är det det mest uppenbara som skall anges så som centrala ord i titel och abstract eller är det en mer omfattande beskrivning taggningen skall ge?

Författaren menar nu att i ett bibliotekssystem som Dewey finns alltid en "logisk" plats för ett nytt dokument (han skriver i o f s bok men vi får väl generalisera lite.) Men eftersom en folksonomy varken fungerar exkluderande eller hierarkiskt ordnade finns här ingen självklar plats för slutanvändaren att bege sig till för att hitta sin krokodil-bok eller -länk. Inte heller finns här någon auktoritativ person som granskar taggningen! Ser till att hålla ordning helt enkelt.

Författaren konkluderar att

"Since the objectives of folksonomy are: (a) to make the process of saving and sharing links (URLs) as simple as possible; and (b) to let users easily share links (web resources) with all users throughout the world, a controlled vocabulary for a folksonomy-based system is essential to ensure tagging consistency across the database and between taggers." Lösningen kan t ex vara att begreppen/taggarna samlas i en tesaurus, relateras till varandra och standardiseras.

Låter det bra? Inte vet jag. För jag förstår inte riktigt hur det här skulle gå till? Visst, om man skapar en wiki kan man ju ha ett diskussionsforum kring vilka taggar som skall användas... Men annars? I de flesta system får man ju "förslag" på hur man skall tagga resurser... Utifrån hur andra beskrivit den resurs jag vill spara och tagga...

Kanske har jag fel men Noruzis värld verkar vara mycket mer överblickbar än 2.0-världen ter sig för andra. Men någonstans är det här väl en diskussion som befinner sig i fokus i vårt fält? Kanske är det också så fast diskussionen inte blommar ut och skapar givande motsättningar i verksamheten där man ändå köper standardiserade, sterila och oflexibla system. En person väljer hur en bok skall beskrivas för att kunna återfinnas på en majoritet av landets folkbibliotek...

Också köper vi samma böcker...

Och låter någon annan tänka åt oss.

3 kommentarer:

Hanna sa...

det finns redan försök där man antingen använder kontrollerade vokabulär som Mesh på länksamlingssidor av typen del.icio.us eller skapar kontrollerade vokabulär efter folksonomies eller strukturen på wikipedia Om jag kommer ihåg rätt finns det en tjänst som heter FiWiki men jag är högst osäker.

Lina Zoe Ydrefelt sa...

Intressant.
Jo visst. Kombinationsmöjligheterna är oändliga... Men det är ändå två olika tankestrukturer eller ideologier som skall mötas och samsas. Jag skall leta efter studier av hur användarna ser på kontrollerad vokabulär på 2.0-resurser.

Lina Zoe Ydrefelt sa...

social taggning En studie av en 2.0 tjänst i OPAC, magisteruppsats av Johanna Granström (http://www.uppsatser.se/uppsats/55e649e5e6/) ger en bra teoretisk grund tycker jag.
Praktiken? Ja, får väl se när det hinns med.