lördag 21 juni 2008

"Focus!" Förståelse och förmedling inte bygga lego i ensamhet

Bobbi Newman berättar om ett tillfälle av kul och givande arbete med bloggning tillsammans med biblioteksanvändare och frågar sig:

"I’m really curious, are other libraries teaching classes like this? How are they going? If so what subjects are they teaching? How are they received?"

I Skåne nordost har biblioteken gått samman och haft utbildning för anställda i bloggning och då just jobbat med "hands on" dvs man har fått hjälp att sätta upp egna konton. Att arbeta med detta gentemot våra kunder är väl en annan femma. När kunskapen fortfarande sviktar bland biblioteksanställda och datorer aldrig placeras så att de lämpar sig för undervisning, då är vi långt i från Bobbi Newmans praktiska arbete.

Läs hela Bobbi Newmans inlägg på bloggen Librarian by day:

Are other libraries teaching patrons about blogging?

I Bromölla startade jag en blogg med barnen under min skrivarkurs men i slutet av lektionen raderade jag den eftersom den kommunala IT-policyn förbjuder verksamhet på externa webbplatser. När vi hade utvärdering klagade alla deltagarna just på detta; att vi inte hade arbetat mer med digital publicering.

Min nyfikenhet hur det funkar i andra kommuner är stor. Har man planerat för datoranvändning i grupp och under handledning när man har möblerat? Eller har alla skärmar ställts på rad för att frånta kunderna möjligheten att arbeta ostört?

Vad gäller utbildning för bibliotekarier kontra användare i bloggning så tycker jag man ska fokusera totalt olika. Biblioteksanställda behöver arbeta med övergripande teoretiska perspektiv och förstå funktionen och kraften i olika bloggosfärer. Med användare kan vi däremot arbeta "hands-on".

Varför?

Allan´s library kan man läsa:

"Focus! - We need to focus on the social rather than the technology. Wikis, blogs, and podcasts will come and go. But connecting with users won't. We must not use technology just for the sake of catching up. There has to be a reason to use them." (Allan är inte avsändare av detta påstående så läs vidare på hans blogg!)

Ja, vi är generellt humanister, samhälls och beteendevetare. Det vi har gemensamt är en informationsvetenskaplig grund. Därmed är det ständig uppdatering kring webbens funktioner och resurser som är av överhängande vikt... Tala således om gemensamt kunskapsbyggande i kluster av bloggar istället för att lära er logga in på blogger eller wordpress.

Inga kommentarer: