fredag 20 juni 2008

Världarna ska mötas. Bibliotek, 1, 2 & 3.0

Flera svarade på min sågning av btj:s "nya" informationssökningsbok vilken jag tyckte var helt feldisponerad.

Nu tänker jag skriva vad jag trodde var totalt uppenbart: Folkbiblioteken har en extrem massa kompetens i form av sína assistenter och bibliotekarier. Det är inte så att vår verksamhet är totalt urblåst för att jag blir frustrerad över att vi inte rör oss från 1.0- tänkande & visioner till 2.0 när 3.0 redan väntar runt hörnet.

Äldre bibliotekarier och yngre bibliotekarier har ett jäkla jättepaket av teoretisk och praktisk kunskap med sig. Att man har en utbildning i bagaget som härrör från tiden före nätets intåg på biblioteken betyder inte att man inte är informationsvetare.

Bibliotekarie 55 eller bibliotekarie 24 år. Alla har vi en förståelse för kunskapsorganisation och informationsbeteenden och det ska vi bygga på när vi nu förhoppningsvis börjar nyttja 2.0-redskap i vår verksamhet.

Love you all. Jag kan skälla på svensk biblioteksförening eller btj - det spelar ingen roll, jag är ändå väldigt stolt över att få kalla mig bibliotekarie och vara del av ett kollektiv med integritet och starka viljor!

2 kommentarer:

anna-stina sa...

Ett litet inlägg igen. Jag tror inte att 100 % av Sveriges bibliotekarier definierar sig som informationsvetare, men jag kanske har fel. Är man t ex inriktad på att arbeta med språkutveckling hos små barn, eller hjälpmedel till våra äldsta och sjuka, har informationsbiten förmodligen en mer perifer roll. Som sagt hänger det mycket ihop med hur vi definierar vårt yrke och specialkompetens(?). Och frågan är om vi någonsin kommer till konsensus när det gäller kärnan i yrket.

Lina Zoe Ydrefelt sa...

nej enligt alla uppsatser och biblioteksföreningens sammanställning så spretar ju definitionerna ordentligt.

men det är just det här att se någon koppling mellan utbildning & yrkesuppgifter. Som utbildningen ser ut i dag så tycker jag inte man behöver anställa bibliotekarier som skönlitteraturförmedlare eller för att arbeta med barns språkutveckling. Välj då hellre kompetenser som är utbildade i de här bitarna!

Ska man dock tjänstgöra på ett folkbibliotek (på golvet) så vidhåller jag att man bör vara informationsvetare/bibliotekarie för att klara alla typer av frågor och arbetsuppgifter...

Men varför inte... Framtida bibliotek med förskollärare, litteraturvetare och kulturpedagoger vore väl utmärkt???

Och så kan bibliotekarierna bli färre...

(På vilket vis är jag lämpad att arbeta med barns språkutveckling genom min utbildning. Det är ju ett skämt!)