tisdag 22 juli 2008

Sociala nätverksforum viktiga platser för identitetsskapande

Studier av nätverkande på sociala forum ger ofta starka bilder av vilken funktion dessa platser och relationer spelar i deltagarnas liv och för deras identitetsskapande. Annie Hau-Nung Chan skriver i Gender, Place & culture om arbetande mödrars identitetskapande i Hong Kong och den funktion webbplatsen Happy Land fyller för dem.

Författaren betonar att nätbaserade grupper och socialt stöd på senare tid erkänts som viktiga för människors sociala relationer efter den svartvita debatt som tidigare rått om Internet. Sociala nätverks funktion för socialt marginaliserade grupper är speciellt viktigt. Chan skriver dock om en väletablerad grupp som möts, diskuterar och ger varandra råd då de bryter mot rådande normer kring moderskap i Hong Kong. Hennes slutsats är att det undersökta forumet är viktigt för kvinnornas identitesskapande som både mammor och yrkesarbetande. Den traditionella dualiteten mellan reproduktion och produktion ifrågasätts dock inte. Snarare stödjer man varandra i att klara båda roller.

Inga kommentarer: