måndag 21 juli 2008

Det privata erroderar

Diskussionerna har varit många och långa kring identitesbildning och IT. Zeynep Tufekci skriver om ämnet utifrån olika former av privatliv och gränser. Hon menar att IT eroderar ”privacy” på nya sätt eftersom gränserna nu ser annorlunda ut både tidsmässigt och rumsmässigt (min sammanfattning. Hennes artikel har publicerats i Bulletin of Science, Technology & Society men finns även som fri pdf.)

Mötet mellan ungas medievanor och presentationer på nätet har i vågor problematiserats av "vuxensamhället". Den del av diskussionen som varit synligast är de många mediedrev kring Myspace och potentiellt farliga eller olämpliga möten mellan vuxna användare (med dold agenda) och unga.

Unga lägger ut mycket privat information tycker vuxenvärlden många gånger och Tufekcis artikel ”Can you see me Now? Audience and Disclosure Regulation in online social network sites” tangerar den här bilden. Men utifrån bland annat Goffmans klassiska teorier ger hon ett makroperspektiv som lämnar möjlighet att både fundera över vikten av identitesbildning & yttrandefrihet, å ena sidan, och å andra sidan frågan om en bestående gräns för det privata.

Inga kommentarer: