lördag 19 juli 2008

Konferens om online safety för och med barn

Igår startade en konferens IYAC, Internationell youth advisory conference, i London om "online safety" med barn från sjutton länder. Tanken sägs vara att unga själva ska formulera vilka "risker" de möter. Sammankomsten är organiserad av bland annat Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP) som är en del av den brittiska polismyndigheten.

Tidskriften Webuser väljer att kontextualisera sin nyhet med att ange statistik över hur många unga som chattar samt träffar nätvänner IRL. Dessa tankegångar känns igen men vi får hoppas att konferensens deltagare får spelrum att sätta en egen agenda - inte totalt styrda av de diskurser som t ex CEOP arbetar utifrån: Att uppspåra pedofiler online.

Unga i dag har många fler frågor att diskutera när det gäller deras nätverklighet, t ex hur de kommersiella budskapen utformas och vilken möjlighet yngre generationer har att arbeta opinionsbildande med hjälp av t ex web 2.0.

Vad gäller säkerhet så bör frågan resas vilka gränser som skall dras: Hur stor del av vår integritet är försvarbar att inkräkta på för att upptäcka brottslig verksamhet? Hur mycket restrektioner kan läggas på de ungas nätanvändning utan att deras intellektuella frihet begränsas?

Inga kommentarer: