måndag 14 juli 2008

"Put the world at your fingertips"


Jag läser att bibliotekarier behövs som informationsguider ( "The information professional is a much needed guide to aid people in their search for knowledge") i alla sektorer för att organisera, lokalisera och finna information och att de keeps apace with the latest technological advances in the course of their work. They are web authors, bloggers, active in Second Life. They release podcasts, produce online videos and instant message their users. The librarian rides at the forefront of the technology wave, always looking out for new and better ways to organize and retrieve information for their users.

Och inte att förglömma

At the same time, librarians remember their roots, in traditional print and physical libraries, and continue to acquire and preserve books, journals and other physical media for their current users and for future generations.

Vi har alla älskat Why you should fall to your knees and worship a librarian men via Allan Cho inser jag att även om den inte är lika slagkraftig så är det den här varianten av bibliotekariekunnande som jag kommer sprida: Put the world at your fingertips Be a librarian, avsändare Library association of Singapore

5 kommentarer:

Anonym sa...

Med risk för att låta gnällig så kan jag inte annat än känna att det där är en utopi. En fin utopi, men likväl ett scenario som känns väldigt orealistiskt.

Informationsguider visst, men då måste man ju hålla koll på allt det där också. Och hur många bibliotekarier är det egentligen som gör det?

Min erfarenhet är snarare tvärt om, bibliotekarier i genomsnitt har tyvärr MINDRE koll på informationsteknologi än svensken i gemen. Och att då vara en guide i informationsbruset blir ju nästan skrattretande.

Nu menar jag inte att ALLA är så okunniga, men skrämmande många...

Lina Zoe Ydrefelt sa...

Okej, uppväxt med kommunistiska och kristna föräldrar så har jag väl en olycklig dragning till utopier...

Nej, allvarligt. Jag tycker sammanfattningen av vår funktion i texten är värd att eftersträva. Att bibliotekarier behöver mer koll är väl självklart men jag tror ju inte alls så där pessimistiskt att alla 50 plus eller kanske 40 plus måste ut i kylan för att biblioteksverksamheten skall vinna mark inom informationssektorn. Tvårtom handlar det avsevärt om attityder, förväntningar och omvärldskoll hos såväl anställda som chefer.
Brännande frågor:
*Hur rekryteras bibliotekarier till folkbiblioteken?
*Hur ser fortbildningen ut? Diskussionsklimatet?

Folkbiblioteken måste få i gång en diskussion om sinVår/våra yrkesroll(er) och tvingas definiera varför de/vi gör vad vi gör.

Som det ser ut nu är t ex de informationsorienterade barnbibliotekarierna små öar i ett hav av läsfrämjande- fundamentalister (förlåt alla goda kloka kollegor).

Antingen blir ditt inlägg en "sanning" eller så får vi se någonslags paradigmskifte i folkbiblioteksvärlden. Bibliotekarier har en grundkunskap och förståelse för informationsarkitektur antingen de är bloggar & tekniknördar eller inte. Och just det faktumet ger mig hopp.

anna-stina sa...

"Min erfarenhet är snarare tvärt om, bibliotekarier i genomsnitt har tyvärr MINDRE koll på informationsteknologi än svensken i gemen."

Det där skulle jag absolut inte hålla med om, men jag känner inte till någon undersökning av just detta. Min erfarenhet är att majoriteten av bibliotekarierna är duktiga i sitt yrke, men att det finns de som inte är så jätteintresserade av webb och ny teknik.

Anonym sa...

Jag önskar ni hade rätt...

Fast givetvis går det inte att generalisera. Kanske har jag bara stött på de motvilliga, ointresserade och stangerade. Kanske finns det hopp om den där utopin.

Det vore trevligt, om inte annat.

Men under mina pessimistiska dagar så tror jag faktiskt, ärligt talat, inte att bibliotekarieyrket finns (som vi nu känner det) om 20 år....

Lina Zoe Ydrefelt sa...

Jag hoppas att du här rätt så till vida att bibliotekariekåren behöver stärka sin identitet och våga stå för sin professionalism. Bibliotekarier som är allt och inget i samma ekorrhjul år ut och år in. Det tror jag inte heller finns om 20 år. Då tror jag att bibliotekarier kommer ses som betydligt mer kreativa än vad de gör i dag.