onsdag 23 juli 2008

Canada´s Teen Reading Club, ett första steg

Av alla intensivt sömnlöst spännande papers som finns tillgängliga inför WLIC så fördjupade jag mig först i ett väldigt handfast men mycket aktuellt bidrag. Canada´s teen reading club. Själva projektet liknar lite grann de tankar som funnits inför lanseringen av Mina bibliotek. Användare som möts, interagerar och förstärker varandras möjligheter att utnyttja biblioteket.

Canada´s teen reading club (nu i sommarform) är dock ett nationellt projekt och därmed en ännu bättre förebild (även om layouten är väldigt stram), med chat och diskussionsforum. Man har inte jobbat isolerat med läsning utan likväl understött ungas kreativa skrivande.

I papret uttrycks att man sökt upp användarna där de är - på nätet och eftersträvat att jobba i former som överensstämmer med ungas medieanvändning här och nu. Moderatorernas inflytande (bibliotekarier över hela landet) verkar väl stort. De ungas ansvar över forumet hade säkert kunnat ökas. Men som initiativ är Canada´s reading club lovvärt. Kanske vill ni dra paralleller till barnens bibliotek? Webbplatsen har varit till stor glädje men verkar nu inte vilja utvecklas i takt med barns och ungas nätbeteende och behov utan smyger fram med enkla och få interaktiva former.

När får vi se liknande initiativ här? Behovet av ett bibliotekens Lunarstorm är stort. Är vi några stycken (ganska många) med engagemang för unga i ungas verklighet kanske vi kan snickra ihop ett sådant forum?

Inga kommentarer: