onsdag 23 juli 2008

Semantiska webben inte 3.0?

Allan Cho försöker reda ut What is web 3.0?

Att anamma den semantiska webbens möjligheter och verktyg när vi nu arbetar med 2.0 gör att vi kan närma oss web 3.0 sammanfattar Cho och efter exempel på hur 3.0-tjänster kan se ut så känns vägen lätt att vandra.

Web 2.0 handlar om socialt nätverkande, samarbete och förändrade roller i form av uppluckrade gränser mellan producent och konsument av information. Web 3.0 handlar istället om "intelligenta webb applikationer", "natural language processing" och "machine-based learning and reasoning". Allan Cho kallar detta för den intelligenta webben.

3.0 handlar istället om öppenhet, betonar han. Gränser kommer att suddas ut och vi kan röra oss fritt mellan olika databaser och sociala nätverksforum. Det här beskriver Cho med lite tyngre begrepp och är ni hemmastadda i terminologin så skriver Cho så här: "By opening application programming interfaces (APIs), protocols, data formats, open-source software platforms and open data, you open up possibilities for creating new tools". Här känns det definitivt som om 3.0 är en logisk förlängning av 2.0 men med denna tolkning blir alltså mellansteget utveckling av den semantiska webben. Information kommer i 3.0-verklighet att kunna läsas "across different programs".

Allt detta känns tilltalande i bibliotekssammanhang eftersom det förutspår en betydligt enklare, mer tillgänglig och användarvänlig webb. Denna förhoppning kan också underbyggas med Chos sammanfattning att 2.0 handlar om "overload" medan 3.0 kommer ge möjligheter till kontroll av information. Strukturlängtan någon?

Ett exempel på 3.0- projekt som pågår är Twine ("Tie it all together"),

Cho skriver "Using semantic technologies, and powered by semantic understanding, Twine automatically organize information, learns about users specifik interests and make recommendations."

Ja, vad kan sägas?

Den ljusnande framtid är vår.

2 kommentarer:

Mats sa...

Låter som balsam för splittrade sinnen och en minst sagt välkommen utveckling.

Satte upp mig på Beta-väntlistan för Twine. Verkar intressant att peta runt i.

/Mats

Lina Zoe Ydrefelt sa...

Ja verkligen. Behövs såna här vitamininjektioner då och då.