torsdag 24 juli 2008

Serious games

På bloggen IT och lärande skriver Stefan Pålsson om Serious games. Spel som används för att träna situationer eller simulera händelser. Pålsson nämner ambulanspersonal och krigssituationer. Coventry university i Storbritannien är ansvariga för Serious games institute (SGI) och på deras sida framgår att det i början av hösten blir en stor konferens kring serious games.

Samhälls och beteendevetenskaplig forskning har visat att unga tränar samarbete, beslutsfattande och organisationstänkande genom onlinespel. Nyttan av virtuella världar och spel lär fortsätta undersökas. Hoppas nu bara att vi inte får ett stort glapp mellan "samhällsvetare" och "teknister". Informations och kommunikationsteknik är lika viktig i "vår värld" så låt oss alla vara med på banan och läsa in oss på den senaste forskningen.

Inga kommentarer: