fredag 18 juli 2008

Genus, spel och bibliotek

Lo hann före mig med ett inlägg om datorspelande och genus. Kolla in hennes inlägg på Orbiter där hon efterlyser (?) fler spelkvällar på biblioteken. Hon undrar också om man ska behöva segregera för att få in tjejer i denna killdominerade bransch. Yrkeslivet är ju extremt könssegregerat och såväl polisen som brandmän och militärer har börjat inse att enkönade verksamheter inte ger ultimata resultat...

Problemen inom IT-sektorn är ju dock så mycket större än spelbranschen som IDG i dag skrev om. Såväl producenter av hård och mjukvara som universitet och högskolor söker sätt att jämna ut snedrekryteringen. (Få har väl missat kampanjen DIGIGIRLZ som är ett exempel på den här utvecklingen.)

"Women are under-represented in technology-intensive fields /.../ There are a number of possible causes for this virtual exclusion of almost half the contributers to these fields" skriver Cohen & Ellis (pdf) och fortsätter med att redogöra för teorier om könsojämlikheter likväl som teorier om diskriminering.

Om man inte är intresserad av individperspektivet, att inbjuda enskilda tjejer och killar att ta del inom fält som de varit utestängda i från så kan man använda ekonomiska och konkurrensinriktade perspektiv för att förespråka jämställdhet inom IT-området (fler contributers, större konkurrens, fler perspektiv, större grupp att rekrytera från etc).

Svaret på Los önskemål om fler tjejer inom spelbranschen och hennes fråga om segregering är nödvändig så blir svaren: Hela IT-fältet är präglat av manlig dominans så hur skulle man på ett enkelt sätt kunna bryta den hegemonin?

Inom biblioteksvärlden har vi ett ansvar att fundera över hur vi arbetar med att skapa lika villkor för tjejer och killar. (Men uppförsbacken är lång. Generellt så betyder ju barn och ungdomsverksamhet på biblioteken barnverksamhet. Varför inte döpa om avdelningarna och släppa de låga ambitionerna gentemot ungdomar och tonåringar? När åldersgruppen inte är intressant så är ju steget ännu längre att bidra till att överbrygga diskriminering i fråga om IT för målgruppen...)

Tankeexperiment: Lika många spelkvällar som sagostunder?
KUR-pengar till projekt för unga på kvällstid i bibliotekets regi?

Vad gäller det som Lo kallar segregering så tror jag hon menar separatistisk verksamhet. Det betyder således inte en negativ uppdelning, begränsning och negativt uteslutande aktivitet. Istället handlar det om att man med bestämda mål och medvetenhet arbetar koncentrerat med en grupp av ena könet. Och visst är det möjligt att även biblioteken skall begrunda om separatism kan vara ett verktyg för att skapa en mer jämställd användning av verksamheten. I dagsläget tänker vi ju ständigt i termer av genus så varför inte rapa ut orden, sätta dem på agendan och agera?

(För övrigt är könen i sig är en social och kulturell konstruktion och det är just därför som jag tror vi kan bli genusneutrala genom nätanvändningen. )

4 kommentarer:

Lo sa...

Ja, jag menar egentligen en separatistisk verksamhet när jag skriver segregerad. Min dröm vore att man inte behövde ha speciella spel- eller datorkvällar för tjejer.

Men sen är det ju fortfarande så, som du skriver att hela IT-branschen är mansdominerad. Jag hejar på alla som gör spel som tjejer gillar, men det vore också önskvärt med fler intressanta könsneutrala spel.

Lina Zoe Ydrefelt sa...

Ja och vi inom barnverksamheten kan verka för detta genom att visa på alternativa könsroller (förlegat begrepp, jag vet) och arbeta genusmedvetet i alla led.

Hela nätet är ju blått och rosa när det gäller de yngre generationerna. Av och till blir jag riktigt ledsen eftersom stereotyperna i de komersiella nätvärldarna är ännu mer extrema än de som produceras i fysisk form. Men kanske är det min begränsade uppfattning av det fysiska rummet som spökar...

Könsneutralt. Till för alla. Hurra. Men det kräver en jäkla massa jobb.

Magnus sa...

Hejsan!

En liten kommentar kring ämnet.

Varför anser samhället att det är så viktigt att få in kvinnor i mansdominerade branscher, samtidigt som man inte lyfter ett finger för att få in fler män inom exempelvis barn- och äldreomsorgen?
Visst är yrkeslivet könssegregerat, men ska man nå framgång med problemet, räcker det inte med att enbart fokusera på att få in kvinnor på de mandominerade områdena. Man måste se till helheten, vilket ofta glöms bort idag.

Citat: "För övrigt är könen i sig är en social och kulturell konstruktion och det är just därför som jag tror vi kan bli genusneutrala genom nätanvändningen."

Till viss del är människan en social konstruktion, men man får inte förglömma att män och kvinnor biologiskt har många olika egenskaper, vilket visar sig enbart ett par veckor efter födseln.

Lina Zoe Ydrefelt sa...

Tjena. Så vitt jag vet har sveriges lantbruksuniversitet just blivit stämda för att de kvoterar in killar på vetrinärutbildningen. Samma sak gör sjuksköterskeutbildningar. Vad gäller att få in killar i kvinnodominerade branscher så ser för övrigt vi i biblioteksvärlden hur det leder till ännu starkare positiv särbehandling av killar.

Vad gäller biologiska skillnader så är vi alla olika, visst. Men skillnaderna inom könsgruppen sägs vara större än de mellan de båda grupperna (som de beskrivs i dag).

Hur det står till med detta lär genusvetare fortsätta att skriva om, förhoppningsvis får vi dock se fler möten mellan natur och samhällsvetenskap i den här frågan.