fredag 25 juli 2008

CH om långsiktighet, kvalité och jämlikhet i folkbblioteksdriften

CH fortsätter biblioteksdebatten i UNT.se:

"alla medborgare ska ha tillgång till väl fungerande skol- och folkbibliotek med professionell personal, och ha möjlighet att inhämta information och kunskap gratis oavsett kön, ålder, utbildning eller var man bor någonstans i landet. "

Oh yes!

"Oftare handlar det mer om formen än innehållet i biblioteksverksamheten. Det ytliga och snabba premieras framför det svåra och tunga: hellre satsningar på tv- och datorspel som ger positiv uppmärksamhet i medierna än folkbildande satsningar på boken, litteraturförmedling och läsfrämjande eftersom det är krävande och tar tid. "

Eller är det så att varken det som tar lång eller kort tid premieras? Inga investeringar görs för omfattande förändringar, men långsiktigt träget arbete med väldefinierade mål finns inte heller. Istället är det vardagslunken, rutinerna och noggrannheten som är folkbibliotekens fotboja.

Inga kommentarer: